A.M.C.C.R.S.pmb.ro

 

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

 

Listele imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic actualizate la 06.11.2018

ATRIBUTII:

• Elaborează programe de acţiuni pentru punerea în siguranţă din punct de vedere seismic al construcţiilor existente în Municipiul Bucureşti;

• Monitorizează acţiunile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, respectiv: expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare;

• Analizează, centralizează şi gestionează informaţiile privitoare la riscul seismic al clădirilor existente în Municipiului Bucureşti;

• Inventariază imobilele existente în Municipiul Bucureşti care prezintă avarii în urma acţiunilor seismice (în baza informaţiilor solicitate de la direcţiile de taxe şi impozite locale ale primăriilor de sector şi instituţiilor de administrare a clădirilor proprietate de stat);

• Programează, pregăteşte, contractează, urmăreşte, execută, decontează şi recepţionează lucrările de intervenţii – consolidare, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuintă, în condiţiile legislaţiei în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente;

• Asigură o permanentă legătură cu asociaţiile de proprietari/ proprietarii în vederea aprobării deciziei de intervenţie – consolidare, precum şi centralizarea şi verificarea documentelor acestora necesare demarării procedurilor;

• Întocmeşte, actualizează şi gestionează baze de date cu informaţii privitoare la riscul seismic al clădirilor existente în Bucureşti.

CONTACT

Bd. REGINA ELISABETA nr. 47, sector 5, cod poştal: 050013; Tel.: 021.305.55.00 / 2066 ; e-mail: office@amccrs.pmb.ro

2017